Erik Desimpelaere Erik Desimpelaere Erik Desimpelaere
Erik Desimpelaere

Arrangementen

Chansons d'Auvergne

Joseph Canteloube

Bezetting: Zang & Ensemble (ob, cl, bs, vln, vla, vcl, cb) | (2011)

Duurtijd: 25 min.

Opdracht/première: Dit arrangement werd geschreven in opdracht van Arbanassi Summer Music Festival.

Link: Website Arbanassi Summer Music

terug naar alle arrangementen